ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN ของ ExpressVPN

เซิร์ฟเวอร์ VPN มากกว่า 3,000 แห่ง จาก 160 ตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ใน 94 ประเทศ

Hero mobile

รายการสถานที่ของเซิร์ฟเวอร์ VPN ทั้งหมด

ใช้งานได้
มีให้บริการสำหรับบางพื้นที่
ใช้งานไม่ได้
ไม่รองรับ
อเมริกา
กัวเตมาลา
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Brazil
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Brazil - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Atlanta
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Chicago
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Dallas
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Dallas - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Denver
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 3
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 5
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Miami
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Miami - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - New Jersey - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - New Jersey - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - New Jersey - 3
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - New York
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - New York - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Salt Lake City
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - San Francisco
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Santa Monica
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Seattle
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Tampa - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Washington DC
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Canada - Montreal
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Canada - Toronto
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Canada - Toronto - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Canada - Vancouver
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
ยุโรป

Connect to a European VPN server

Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
France - Paris - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
France - Paris - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
France - Strasbourg
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
มอนเตเนโก
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
มอลโดวา
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
มาซิโดเนีย
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
ลิกเตนสไตน์
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Switzerland
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Switzerland - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Sweden
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Sweden - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
UK - Docklands
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
UK - East London
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
UK - London
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
UK - Wembley
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Spain - Barcelona
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Spain - Barcelona - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Spain - Madrid
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
สโลวีเนีย
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
อันดอร์รา